LEASINGODAWCA Z KOMPLEKSOWĄ

OFERTĄ USŁUG

ZAPEWNIENIE REFINANSOWANIA I INNYCH ŚRODKÓW NA DALSZY ROZWÓJ FIRMY

7 lutego, 2019

RAILPOOL jako jeden z największych europejskich leasingodawców lokomotyw z kompleksową ofertą usług pod koniec 2018 r. przedłużył dotychczasowe umowy na finansowanie i zyskał dodatkowe środki na rozwój firmy o łącznej wartości przeszło 800 mln EUR. Do kredytów udzielonych przez banki doszła sprzedaż obligacji private placement różnym inwestorom instytucjonalnym będącym nowymi partnerami finansowymi.
W zabiegach o finansowanie Railpool korzystał z pomocy Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) jako Advisora i KfW IPEX-Bank jako Agenta. Sprzedaż obligacji private placement została przeprowadzona przez Crédit Agricole CIB z Generali Global Infrastructure, Schroders i trzema innymi inwestorami. Crédit Agricole CIB i KfW IPEX-Bank, czyli główne banki, które od lat aktywnie obsługują Railpool, uczestniczą w finansowaniu bankowym jako Mandated Lead Arranger. Innymi podmiotami uczestniczącymi w roli Mandated Lead Arranger są ABN AMRO Bank, Bank of America Merrill Lynch, DVB Bank i ING Bank. Doradcami prawnymi w tej transakcji były kancelarie CMS z Hamburga po stronie Railpool i Clifford Chance z Frankfurtu po stronie banków i inwestorów instytucjonalnych.Torsten Lehnert, rzecznik zarządu Railpool: „Dzięki wsparciu banków, inwestorów instytucjonalnych i kancelarii prawnych przygotowaliśmy Railpool na przyszłość i daliśmy impuls do dalszego rozwoju firmy. Zamówienie na następnych 10 lokomotyw Siemens Vectron oraz jeszcze w grudniu złożone zamówienie na 20 lokomotyw elektrycznych TRAXX Bombardiera stanowią najlepszy dowód na naszą gotowość do dalszych aktywnych działań na rzecz dalszego rozwoju rynku transportu kolejowego w postaci atrakcyjnych ofert lokomotyw dla przewoźników kolejowych z Europy.Olivier Desfontaines, Head of Rail Finance Europe w Crédit Agricole CIB — „Organizując nową platformę finansowania, Railpool zyskał podstawę do dalszej rozbudowy firmy. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy doradzać spółce podczas budowania odpowiednich struktur i sprzedaży obligacji inwestorom instytucjonalnym. Wykorzystanie jako instrumentów finansowych „zielonych” obligacji private placement i „zielonych” pożyczek bankowych pokazuje rosnące znaczenie i atrakcyjność tych produktów finansowych dla banków i inwestorów”.Dr Carsten Wiebers, kierownik wydziału mobilności i transportu w KfW IPEX-Bank — „To finansowanie jest dla nas kolejnym etapem asystowania w procesie wzrostu Railpool, którego byliśmy współzałożycielami 10 lat temu. Chociaż sprzedaliśmy już nasze udziały, to obsługujemy firmę nadal jako jej główny bank”. Udowadniamy to także tym, że w zawartej umowy wzięliśmy na siebie obowiązki Security Agent, Paying Agent i Facility Agent wobec konsorcjum sześciu banków oraz 24 innych inwestorów”.

RAILPOOL Lok auf Gleis in Natur

About RAILPOOL

RAILPOOL is one of the leading railway vehicle leasing companies offering real expertise for full service from a single source. The company was founded in Munich in 2008 and now operates in 16 European countries.

RAILPOOL is one of the largest providers in Europe with more than 400 locomotives and an investment total of over one billion euro. The RAILPOOL fleet covers 70,000,000 kilometers every year and makes an important contribution to the modal shift to rail. RAILPOOL has its own warehouse with over 78,935 items from 2,700 different spare parts and components.

RAILPOOL. Flexibility For Rent.

WE ARE HERE FOR YOU
IMMEDIATELY AND IN PERSON

Tel: +49 89 510 85 77-0
Telefax: +49 89 510 85 77-222
E-Mail: sales@RAILPOOL.eu

Railpool Logo

RAILPOOL GmbH
Seidlstraße 23
80335 Munich