COMPLIANCE

COMPLIANCE

Z PEŁNYM PRZEKONANIEM

COMPLIANCE

COMPLIANCE

Z PEŁNYM PRZEKONANIEM

COMPLIANCE

RAILPOOL jest przedsiębiorstwem działającym w całej Europie, świadomym swojej odpowiedzialności społecznej i prawnej. Ta odpowiedzialność oznacza również, że RAILPOOL zawsze i wszędzie przestrzega obowiązujących przepisów prawa, respektuje podstawowe wartości etyczne, a w działaniach kieruje się niezmiennie uczciwością.

Z myślą o ochronie firmy RAILPOOL i jej pracowników przed ryzykiem utraty reputacji czy dopuszczania się nielegalnych praktyk, utworzyliśmy odpowiedzialny za ten zakres punkt informacyjno-zgłoszeniowy. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie korupcji, naruszeniom zasad uczciwej konkurencji i praniu brudnych pieniędzy, a także czuwanie nad przestrzeganiem przepisów regulujących międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wśród priorytetów znajduje się również ochrona danych i bezpieczeństwo informacji. Naruszanie zasad określanych łącznie pojęciem Compliance nie będzie tolerowane. Jeśli jednak do tego dojdzie, reakcja RAILPOOL będzie natychmiastowa i konsekwentna.

PUNKT ZGŁOSZENIOWY COMPLIANCET

RAILPOOL promuje kulturę korporacyjną, w której kwestie dotyczące uczciwości omawiane są w sposób otwarty. Zachęcamy i instruujemy odpowiednio pracowników, by zgłaszali potencjalne naruszenia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proponujemy skorzystać z porady. Wszystkim swoim pracownikom, ale również klientom, dostawcom i innym osobom trzecim RAILPOOL zapewnia dostęp do kanału zgłoszeniowego, umożliwiającego proste i bezpieczne przekazanie informacji o naruszeniach zasad Compliance. Na życzenie zgłoszenie można przekazać również anonimowo.

Przesłanie zgłoszenia oznacza uruchomienie procedury RAILPOOL Group dot. zgłoszenia nieprawidłowości przez sygnalistę. Punkt zgłoszeniowy Compliance umożliwia anonimowe zgłoszenie naruszenia. Zaleca się jednak podanie danych kontaktowych na potrzeby ew. dalszej komunikacji. Wszelkie otrzymane informacje będą zawsze traktowane w sposób poufny.

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE

Tutaj można zgłaszać naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Są to przede wszystkim naruszenia zasad prawnych, zagrożonych sankcjami karnymi lub grzywną, a także przepisów dotyczących ochrony pracowników, dostawców, klientów i środowiska naturalnego.

Przykłady:

• korupcja
• oszustwo
• naruszenie przepisów antymonopolowych i zasad uczciwej konkurencji
• naruszenie tajemnic handlowych
• konflikt interesów
• pranie brudnych pieniędzy
• naruszenie przepisów o ochronie danych
• szkody dla środowiska
• molestowanie lub dyskryminacja
• naruszenia przeciwko nałożonym sankcjom i embargu

Formularz kontaktu

  Czego dotyczy Pana/Pani przypuszczenie?*

  Czy jest Pan(i) pracownikiem tego działu firmy, którego dotyczy problem?

  W jakim społeczeństwie doszło do tego zdarzenia?

  Proszę podać nazwę działu, którego dotyczy problem:

  Proszę podać osoby, które brały udział w zdarzeniu?

  Proszę podać kraj, w którym doszło do zdarzenia?

  Dane kontaktowe

  Zgłoszenie można przesłać anonimowo. Zalecamy podanie swojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w poniższych polach.

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  Adres e-mail

  Załącznik

  Na koniec należy zaznaczyć pole obowiązkowe i powiązać z linkiem do punktów zgłoszeniowych (powinna otworzyć się nowa zakładka).

  JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI
  BEZPOŚREDNIO I OSOBIŚCIE

  Telefon: +49 89 510 85 77-0

  Kontakt
  Railpool Logo

  RAILPOOL GmbH
  Seidlstraße 23
  80335 Monachium