TORSTEN LEHNERT POWOŁANY

DO SENATE OF

ECONOMY EUROPE

TORSTEN LEHNERT POWOŁANY

DO SENATE OF ECONOMY EUROPE

11 listopada, 2020

Torsten Lehnert reprezentuje RAILPOOL GmbH jako senator w Senat der Wirtschaft Deutschland. Wręczenie aktu powołania odbyło się 18.09.2020 w obecności przewodniczącego rady Senat of Economy, honorowego konsula generalnego Dietera Härthe oraz prezydenta senatu, Prof. Dr. Franza Josefa Radermachera.

Senat of Economy składa się z osobistości ze świata gospodarki, nauki i polityki, które są szczególnie świadome odpowiedzialności za państwo i społeczeństwo. Ich celem jest wspólna praca nad realizacją prospołecznych celów zrównoważonego rozwoju w duchu społecznej gospodarki rynkowej.

Senat of Economy nawiązuje zatem do tradycyjnych idei antycznego senatu. To krąg niezależnych osobistości połączonych chęcią działania na rzecz dobra wspólnego, a nie partykularnych interesów.

Senat of Economy działa wyłącznie dla pożytku publicznego, prowadząc ciągły dialog z politykami i naukowcami. Naszymi honorowymi senatorami są Sigmar Gabriel, Jean-Claude Juncker, Prof. Günther Verheugen, Prof. Klaus Töpfer, Rosi Gollmann, którzy, wraz z naszymi innymi ekspertami, inicjują wiele ważnych działań.

Zasady etyczne senatu mogą także służyć jako podstawa i wytyczne działań ekonomicznych jego członków. Prace senatu opierają się na uczciwości i partnerstwie w gospodarce oraz społecznych kompetencjach przedsiębiorców i menedżerów.

O Railpool

RAILPOOL to jeden z największych leasingodawców pojazdów szynowych posiadający bogate doświadczenie w kompleksowym dostarczaniu pełnego wachlarza usług. Firma została założona w 2008 roku w Monachium i działa obecnie w 16 krajach Europy. Dysponując ponad 400 lokomotywami elektrycznymi o łącznej wartości inwestycyjnej ponad miliarda euro, RAILPOOL zalicza się do największych leasingodawców lokomotyw w Europie.

RAILPOOL. Simplifies Your Transportation.

Bliższych informacji udzieli Państwu:

Carina Beyer
+49 89 5108 577-198
carina.beyer@railpool.eu

Sentate of Economy Certificate

About RAILPOOL

RAILPOOL is one of the leading railway vehicle leasing companies offering real expertise for full service from a single source. The company was founded in Munich in 2008 and now operates in 16 European countries.

RAILPOOL is one of the largest providers in Europe with more than 400 locomotives and an investment total of over one billion euro. The RAILPOOL fleet covers 70,000,000 kilometers every year and makes an important contribution to the modal shift to rail. RAILPOOL has its own warehouse with over 78,935 items from 2,700 different spare parts and components.

RAILPOOL. Flexibility For Rent.

WE ARE HERE FOR YOU
IMMEDIATELY AND IN PERSON

Tel: +49 89 510 85 77-0
Telefax: +49 89 510 85 77-222
E-Mail: sales@RAILPOOL.eu

Railpool Logo

RAILPOOL GmbH
Seidlstraße 23
80335 Munich