ZMIANA WŁAŚCICIELA

NORTHTRAIL

SPRZEDAŻ ZAKŁADÓW NAPRAWCZYCH TABORU KOLEJOWEGO GRUPIE RAILPOOL

12 kwietnia, 2018

Hamburska grupa Paribus sprzedała zakłady naprawcze taboru kolejowego northrail technical service GmbH & Co. Kg grupie RAILPOOL. Przedsiębiorstwo będzie w przyszłości świadczyło usługi przeglądów i napraw lokomotyw oraz innych pojazdów szynowych pod nazwą RAILPOOL Lok-Service GmbH & Co. KG.

Hamburg— Grupa RAILPOOL nabyła dniem 1 kwietnia 2018 r. od grupy Paribus wszystkie udziały w przedsiębiorstwie northrail technical service GmbH & Co. KG (nts), które posiada zakłady naprawcze taboru kolejowego w Hamburg-Billbrook.

Dotychczasowa działalność będzie kontynuowana pod nadzorem nowego właściciela włącznie z realizacją zawartych umów. Warsztaty będą w przyszłości działały pod nazwą RAILPOOL Lok-Service GmbH & Co. KG.
Dyrektor generalny RAILPOOL GmbH Torsten Lehnert — „Zakłady w Hamburgu to idealna lokalizacja do wykonywania przeglądów naszych ponad 200 lokomotyw. Dla grupy RAILPOOL zakup warsztatu to ważna inwestycja strategiczna. Istniejące moce produkcyjne warsztatów rozbudowywane będą w przyszłości z naciskiem na utrzymanie ruchu lokomotyw elektrycznych.
Dr. Volker Simmering, dyrektor generalny i wspólnik grupy Paribus — „Zakład naprawy lokomotyw ze swoim know-how wniósł w ubiegłych latach znaczący wkład w techniczną organizację ruchu lokomotyw znajdujących się w zarządzie naszej spółki wynajmu lokomotyw northrail GmbH. W międzyczasie zgromadziliśmy niezbędne know-how w zespole technicznym northrail GmbH i jesteśmy w stanie organizować większość niezbędnych przeglądów lokalnie w miejscach eksploatacji. RAILPOOL natomiast ze swoimi elektrycznymi lokomotywami trakcyjnymi ostatnio stał się jednym z największych klientów nts w Hamburgu”.
northrail GmbH pozostanie także po zmianie właściciela klientem hamburskiego warsztatu i będzie mu nadal zlecać przede wszystkim usługi utrzymania ruchu pojazdów z tego regionu.

O RAILPOOL
O RAILPOOL
RAILPOOL to jeden z największych leasingodawców pojazdów szynowych posiadający bogate doświadczenie doświadczenie w kompleksowym dostarczaniu pełnego wachlarza usług. Firma została założona w 2008 roku w Monachium i działa obecnie w 14 krajach Europy.

Dalsze informacje na stronie www.northrail.eu

O northrail
northrail GmbH (northrail) to licząca się firma na niemieckim rynku zarządzania aktywami i wynajmu pojazdów szynowych. Firma została założona w 2008 r. i jej większościowym udziałowcem jest grupa Paribus. Zakres usług northrail sięga od doradztwa przy zakupie pojazdów przez wynajem, bieżącą pomoc dla najemcy, koordynację przeglądów i napraw po zbyt pojazdów. northrail zarządza obecnie pulą ponad 125 lokomotyw i 93 pojazdów pasażerskich.

Dalsze informacje na stronie www.northrail.eu

O grupie Paribus
Grupa Paribus z siedzibą w Hamburgu inicjuje, planuje i realizuje inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe należące do kategorii nieruchomości i pojazdów kolejowych dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Filarami działalności są projektowanie, zarządzanie i powiernictwo. Całkowita wartość obecnych i już zakończonych inwestycji pod zarządem Paribus wynosi około 2,7 mld EUR.

Dalsze informacje na stronie www.paribus.de Przedruk dozwolony. Uprasza się o przesłanie kopii.

Kontakt dla prasy:
Informacje korporacyjne i prasowe dla RAILPOOL: Torsten Lehnert, dyrektor generalny
RAILPOOL GmbH, Seidlstraße 23, 80335 München Telefon: +49 89 510 85 77-120
e-mail: torsten.lehnert@railpool.eu

Informacje korporacyjne i prasowe dla northrail i grupy Paribus:
Dr. Volker Simmering, dyrektor generalny
Paribus Holding GmbH & Co. KG, König Kontor| Königstraße 28, 22767 Hamburg Telefon: +49 40 8888 00 6-60, Faks: +49 40 8888 00 6-199
E-MAIL: volker.simmering@paribus.de

Jens van Laak, dyrektor generalny
northrail GmbH, König Kontor| Königstraße 28, 22767 Hamburg Telefon: +49 40 8888 00 6-432, Faks: +49 40 8888 00 6-401 e-mail: jens.vanlaak@northrail.eu

Imke Wiener, kierownik ds. marketingu i komunikacji
Paribus Holding GmbH & Co. KG, König Kontor| Königstraße 28, 22767 Hamburg. Telefon: +49 40 8888 00 6-131. Faks: +49 40 8888 00 6-199.
e-mail: imke.wiener@paribus.de

Agencja PR:
Jörg Brans, Senior Consultant
public imaging Finanz PR & Vertriebs GmbH, Goldbekplatz 3, 22303 Hamburg. Telefon: +49 40 40 19 99-31. Faks: +49 40 40 19 99-10.
e-mail: joerg.brans@publicimaging.de

About RAILPOOL

RAILPOOL is one of the leading railway vehicle leasing companies offering real expertise for full service from a single source. The company was founded in Munich in 2008 and now operates in 16 European countries.

RAILPOOL is one of the largest providers in Europe with more than 400 locomotives and an investment total of over one billion euro. The RAILPOOL fleet covers 70,000,000 kilometers every year and makes an important contribution to the modal shift to rail. RAILPOOL has its own warehouse with over 78,935 items from 2,700 different spare parts and components.

RAILPOOL. Flexibility For Rent.

WE ARE HERE FOR YOU
IMMEDIATELY AND IN PERSON

Tel: +49 89 510 85 77-0
Telefax: +49 89 510 85 77-222
E-Mail: sales@RAILPOOL.eu

Railpool Logo

RAILPOOL GmbH
Seidlstraße 23
80335 Munich