EKSPANSJA RAILPOOL

NA BAŁKANACH

TRAXX AC3 LAST MILE NA RYNEK CHORWACKI

8 września, 2020

Railpool kontynuuje rozwój w Europie Środkowej i z radością informuje, że lokomotywa TRAXX AC3 Last Mile po uzyskaniu homologacji na korytarz serbski i chorwacki rozpoczęła już prowadzenie pociągów towarowych.

Po pierwszym miesiącu użytkowania firma Transagent Rail jest zadowolona ze wskaźników ekonomicznych tego typu lokomotyw. Na zdjęciu jest widoczna TRAXX AC3 187 305 Last Mile w chorwackim porcie Rijeka/Bakar.

O Transagent Rail

Transagent Rail posiada licencję przewoźnika kolejowego w Chorwacji i jest w 100% własnością Transagent Ltd., założonego w 1963 r. przedsiębiorstwa spedycyjnego i żeglugowego. Jako jedno z największych przedsiębiorstw transportowych w Europie Środkowej Transagent Rail oferuje klientom takie usługi, jak dostawy jednorazowe, przewozy całopociągowe i pociągi logistyczne, koncentrując się na surowcach, takich jak węgiel i ruda żelaza, oraz półwyrobach i jednostkach transportu intermodalnego. Oferowane usługi zawdzięczają efektywność systematycznej współpracy z przewoźnikami kolejowymi z innych krajów.

O Railpool

RAILPOOL to jeden z największych leasingodawców pojazdów szynowych posiadający bogate doświadczenie w kompleksowym dostarczaniu pełnego wachlarza usług. Firma została założona w 2008 roku w Monachium i działa obecnie w 16 krajach Europy. Dysponując ponad 400 lokomotywami elektrycznymi o łącznej wartości inwestycyjnej ponad miliarda euro, RAILPOOL zalicza się do największych leasingodawców lokomotyw w Europie.

RAILPOOL. Simplifies Your Transportation.

Bliższych informacji udzieli Państwu:

Carina Beyer
+49 89 5108 577-198
carina.beyer@railpool.eu

Railpool expandiert in die Balkanländer - TRAXX AC3 Last Mile für den kroatischen Markt

About RAILPOOL

RAILPOOL is one of the leading railway vehicle leasing companies offering real expertise for full service from a single source. The company was founded in Munich in 2008 and now operates in 16 European countries.

RAILPOOL is one of the largest providers in Europe with more than 400 locomotives and an investment total of over one billion euro. The RAILPOOL fleet covers 70,000,000 kilometers every year and makes an important contribution to the modal shift to rail. RAILPOOL has its own warehouse with over 78,935 items from 2,700 different spare parts and components.

RAILPOOL. Flexibility For Rent.

WE ARE HERE FOR YOU
IMMEDIATELY AND IN PERSON

Tel: +49 89 510 85 77-0
Telefax: +49 89 510 85 77-222
E-Mail: sales@RAILPOOL.eu

Railpool Logo

RAILPOOL GmbH
Seidlstraße 23
80335 Munich