RAILPOOL BRANCH ITALIA

I CAPTRAIN ITALIA GROUP

RAILPOOL BRANCH ITALIA I CAPTRAIN ITALIA GROUP

11 listopada, 2020

Spółka RAILPOOL GmbH Branch Italia poinformowała dzisiaj o oficjalnym rozpoczęciu działalności, podpisując umowę na wynajem 6 nowych lokomotyw Bombardier E494 z systemem ostatniej mili Captrain Italia S.r.l z opcją na 2 dalsze lokomotywy. Równocześnie ogłoszono zawarcie umowy o współpracy między Tiber.Co OMR i RAILPOOL GmbH Branch Italia, na podstawie którego Tiber.co OMR będzie wykonywać przeglądy lokomotyw RAILPOOL. RAILPOOL będzie udostępniać Tiber.co OMR szkolenia i części zamienne, a Tiber.co OMR będzie wykonywać przeglądy floty RAILPOOL w swoim warsztacie w Asti, który stanie się jednym z ważniejszych miejsc przeglądów RAILPOOL we Włoszech.

„Z wielką radością witamy RAILPOOL jako nowego partnera i dostawcę Captrain, a także klienta Tiber.co OMR. Ta ścisła współpraca umożliwi Captrain i Tiber.co OMR kontynuować rozwój floty, a także zdobywać nowe doświadczenia i kompetencje. Ufamy, że jest to początek wieloletniej współpracy między naszymi przedsiębiorstwami” — mówi Mauro Pessano, dyrektor generalny Captrain Italia S.r.l.

„Jestem bardzo dumny z umów podpisanych z Captrain Italia i Tiber.co OMR, dzięki którym zyskujemy solidnych partnerów, zarówno do wynajmu, jak i przeglądów naszej floty” — mówi Alberto Lacchini, kierownik RAILPOOL Branch Italia i Director Southern Europe. Torsten Lehnert, dyrektor generalny RAILPOOL GmbH, dodaje — „Chciałbym podziękować grupie Captrain za zaufanie, którym obdarza naszą firmę. Naszymi inwestycjami we Włoszech i otwarciem lokalnego oddziału zatrudniającego własny zespół ekspertów umacniamy naszą obecność na włoskim rynku, która będzie podstawą do przyszłej ekspansji na południu Europy”.
.

Lokomotywy włączone zostaną do eksploatacji w styczniu 2021 r. i będą wykorzystywane przez Captrain na włoskim rynku wewnętrznym. System ostatniej mili, w który wyposażone są lokomotywy, umożliwi Captrain obsługę niezelektryfikowanych odcinków, takich jak węzły przemysłowe i terminale, co zwiększy elastyczność transportu.

O Railpool

 

RAILPOOL to jeden z największych leasingodawców pojazdów szynowych posiadający bogate doświadczenie w kompleksowym dostarczaniu pełnego wachlarza usług. Firma została założona w 2008 roku w Monachium i działa obecnie w 16 krajach Europy. Dysponując ponad 400 lokomotywami elektrycznymi o łącznej wartości inwestycyjnej ponad miliarda euro, RAILPOOL zalicza się do największych leasingodawców lokomotyw w Europie.

RAILPOOL. Simplifies Your Transportation.

Bliższych informacji udzieli Państwu:

Carina Beyer
+49 89 5108 577-198
carina.beyer@railpool.eu

RAILPOOL Lokomotive

About RAILPOOL

RAILPOOL is one of the leading railway vehicle leasing companies offering real expertise for full service from a single source. The company was founded in Munich in 2008 and now operates in 16 European countries.

RAILPOOL is one of the largest providers in Europe with more than 400 locomotives and an investment total of over one billion euro. The RAILPOOL fleet covers 70,000,000 kilometers every year and makes an important contribution to the modal shift to rail. RAILPOOL has its own warehouse with over 78,935 items from 2,700 different spare parts and components.

RAILPOOL. Flexibility For Rent.

WE ARE HERE FOR YOU
IMMEDIATELY AND IN PERSON

Tel: +49 89 510 85 77-0
Telefax: +49 89 510 85 77-222
E-Mail: sales@RAILPOOL.eu

Railpool Logo

RAILPOOL GmbH
Seidlstraße 23
80335 Munich